Výňatek ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

 
Článek 3

Práva spotřebitele

 (1) Prodávající ručí spotřebiteli za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání spotřebního zboží.

 (2) V případě rozporu  zboží se smlouvou má spotřebitel nárok buď na bezplatné uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží podle ustanovení odstavce 3 nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení odstavců 5 a 6.

 (3) Spotřebitel může požadovat u prodávajícího nejprve bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží za předpokladu, že takové plnění není nemožné nebo nepoměrné.

 Zjednání nápravy se považuje za nepoměrné v případě, že by pro prodávajícího znamenalo vznik nákladů, které by ve srovnání s alternativními možnostmi zjednání nápravy zohlednily:

 a) hodnotu, kterou by spotřební zboží mělo bez rozporu se smlouvou,

b) význam rozporu se smlouvou a

c) značné obtíže, které by zjednání nápravy představovalo pro spotřebitele.

 Oprava nebo náhradní dodání zboží se musí uskutečnit v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro spotřebitele, přičemž je třeba vzít v úvahu druh spotřebního zboží a účel, pro který spotřebitel spotřební zboží vyžadoval.

 
4)     Výraz „bezplatný“ v odstavcích 2 a 3 zahrnuje náklady vynaložené na uvedení spotřebního zboží do stavu shody se smlouvou, zejména náklady spojené se zasláním, náklady na provedenou práci a materiálové náklady.

 (5)     Spotřebitel může požadovat přiměřené snížení kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy:

- jestliže nemá nárok na opravu ani na náhradní dodání zboží nebo

- jestliže prodávající nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě nebo

- jestliže prodávající nezjednal nápravu bez značných obtíží pro spotřebitele.

(6) Při nevýznamném rozporu zboží se smlouvou nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

Zpět na reklamační řád.

Proč právě nás?

Zázemí tohoto e-shopu vytváří velkoobchodní firma s dlouholetou tradicí. Na trhu působí od roku 1992. Pracovníci mají zkušenosti jak s velko, tak i maloobchodem.

 

Zeptejte se

Vaše dotazy k sortimentu Vám rádi zodpovíme na adrese

 obchod@ceskysikula.cz,

případně na  +420 474684735 .

Váš Český Šikula.Košík je prázdný